תרגום עסקי פירושו הבעת המשמעות של מילה או טקסט בשפה זרה, למטרות תקשורת במסחר. התפיסה בסיסית בעיקרה, אך ביצועה עלול להיות מורכב. יש המאמינים שהבנת צורכי התרגום של עסק היא משימה שיש להשאיר בידי המתרגמים. למרות זאת, מנהלים אינם יכולים להשאיר החלטות כה חשובות בידי אנשים שאינם שותפים לשאיפה האמיתית של העסק לצמוח ולשגשג. שלושה גורמים מגדירים את צורכי התרגום של העסק.

business_060809בחירת הניב

לכל השפות העיקריות, וביניהן אנגלית, יש מגוון ניבים. ניב הוא דרך גיאוגרפית של דיבור ושפה רבגונית עם אוצר מילים, איות ו/או כללי תחביר הייחודיים לאזור זה. ההשפעה שיש לניב שאינו נפוץ על הבנתם של אנשים הדוברים ניב אחר עלולה להיות הרסנית להצלחתה של החברה. אם חברה מתכננת לחדור לשוק הספרדי, הניב שעליה לבחור הוא קסטיליאנית – שהיא השפה הספרדית הרשמית המדוברת בספרד, ולא בספרדית של אמריקה הלטינית.

מיקוד לקהל יעד

מרבית העסקים פונים לקהל יעד ממוקד. משתלות פונות לגננים ולמתכנני נוף; חנויות בדים פונות לתופרות, לחייטים ולאנשים העוסקים בתחום; ואפילו חנויות כלבו וסופרמרקטים פונים לקהלים מסוימים. הרשתות מגה ויד יצחק פונות לצרכנים עם מודעות למחיר, בעוד שכצל'ה פונה לצרכנים אניני טעם שהמחיר מהווה עבורם שיקול משני. מאפיינים מסחריים אלו עוזרים לקבוע מהם צורכי התרגום של העסק. אוצר המילים של אנשים הדוברים אותו ניב יהיה מגוון ושונה בהתאם לגיל ולרמת ההשכלה. אלו שיקולים נוספים שיש להביא בחשבון בעת הגדרת דרישות התרגום של עסק. מרבית הצעירים בעולם כולו משתמשים באוצר מילים הבנוי מסלנג משלהם. באופן דומה, אנשים הגרים באזורים דו-לשוניים, כגון קוויבק שבקנדה, לעתים קרובות משתמשים בשילוב של שתי השפות המדוברות באזור זה.

שיקולי תרבות

היבט נוסף שיש להביא בחשבון הוא מנהלים תרבותיים מקומיים. האם כל המילים, הביטויים, הפתגמים והמטפורות תורגמו כראוי לשפת היעד? האם הומור הנכלל בטקסט מובן ואף מקובל בתרבות היעד? תמונות וסמלים מכילים מסרים תרבותיים רבים. ייתכן שלתמונה או לסמל תהיה משמעות נלווית (קונוטציה) שלילית בתרבות היעד. בעת שימוש בתמונות של עובדים, מומלץ להתאים את התמונות למנהגים של קהל היעד. למשל, תמונה של מנהל בכיר היושב במשרדו תתאים לחברה המכבדת ותק והיררכיה, אך בחברה הדוגלת בשוויון זכויות מוטב להציג את המנהל כשהוא חלק מקבוצת עובדים. שיקולי התרבות קובעים אף הם את צורכי התרגום של העסק.

קיימים גורמים רבים אחרים שיש להביא בחשבון בעת הערכת צורכי התרגום של עסק, אך אלו המובאים במאמר זה חשובים במיוחד להצלחתו של עסק בחדירה לשווקים זרים – הודות לתרגום נכון.