תרגום הוא תהליך הפענוח של טקסט משפה אחת לשפה שנייה, מבלי לאבד את המשמעות המקורית של שפת המקור. באופן מסורתי מלאכת התרגום מבוצעת בידי מתרגמים, על אף ניסיונות להפוך את התהליך לאוטומטי ולממוחשב תרגום מכונה, או לבצע את תהליך התרגום תוך שימוש במחשבים – תרגום בעזרת מחשב.

מטרת שירותי תרגום היא להבטיח שהטקסט המקורי וטקסט היעד מעבירים אותו המסר,במסגרת אילוצים שונים. אילוצים אלו הם: ההקשר, כללי התחביר, מוסכמות הכתיבה והניבים בשתי השפות שפת המקור ושפת היעד, ואילוצים דומים אחרים.

תהליך התרגום

ניתן לתאר את תהליך התרגום כמורכב משני שלבים:

1. פענוח המשמעות של טקסט המקור.

2. קידוד מחדש של משמעות זו בשפת היעד.

כדי לפענח את המשמעות של טקסט, תחילה המתרגם נדרש לזהות את "יחידות התרגום" המרכיבות את הטקסט, כלומר את הקטעים השונים בטקסט שמהווים יחידה קוגניטיבית אחת. יחידת התרגום יכולה להיות מילה, ביטוי ואף משפט אחד או יותר. מאחורי תהליך הפענוח, שלכאורה נראה קל, נמצא תהליך קוגניטיבי מורכב. כדי לפענח את המשמעות המלאה של הטקסט המקורי, המתרגם נדרש לפרש ולנתח באופן שיטתי ומודע את כל מרכיביו. תהליך זה כרוך בהבנה עמוקה של התחביר, הסמנטיקה, הדקדוק, הניבים וכל שאר המרכיבים של שפת המקור, ובנוסף את התרבות של דוברי השפה.

המתרגם נדרש לידע מעמיק במידה זהה, על מנת לקודד מחדש את המשמעות של הטקסט בשפת היעד. למעשה, לעתים קרובות הידע של המתרגם בשפת היעד חשוב אף יותר מהידע שלו בשפת המקור. מסיבה זו, מרבית המתרגמים נוהגים לתרגם לשפת האם שלהם.

בנוסף, כדי לבצע כהלכה את מלאכת התרגום, המתרגם נדרש לידע בתחום הספציפי של הטקסט.