התרגום הנכון והיעיל של מסמכים טכניים כרוך במיומנות מיוחדת ובמומחיות. אנגלית היא שפת האם באזורים נרחבים בעולם. מסיבה זו, מרבית המסמכים הטכניים, מדריכי ההפעלה ומסמכי המוצר כתובים באנגלית. בשני העשורים האחרונים העולם השתנה כמעט לבלי היכר מבחינת הפריסה הנרחבת של ידע ומשאבים – אף לאזורים הנידחים ביותר – על אף מחסומי השפה.

אנו עדים לפיתוח נרחב של תוכנות מסוגים שונים, בשפות רבות ושונות, ומדריכי הפעלה נכתבים ומתורגמים לשפות שונות בכל רחבי העולם. כתוצאה מכך, קיים תמיד ביקוש רב לשירותי תרגום טכני מאנגלית לשפות אלו. עם זאת, מבנה המשפט שונה משפה לשפה, ואין להסתפק בתרגום מילולי של מסמכים טכניים שכן עשויה להיות לכך השפעה על הבנת המשמעות המקורית. מעניין כי אף בארצות דוברות אנגלית, כדוגמת ארצות הברית, בריטניה, אירלנד ואוסטרליה, השימוש במילים מסוימות עשוי להשתנות מארץ לארץ.

technical_two_060809כאשר מתרגמים מנסים לתרגם מסמך טכני, יהיה עליהם להכיר הבדלים אלו ולהשתמש במילה הנכונה או במבנה הנכון של המשפט. נקודה חשובה שיש להתייחס אליה בעת תרגום מסמכים טכניים, היא הטרמינולוגיה (מונחים) המשמשת לתיאור תפיסות מסוימות, חלקי מכונה וכו'. מונחים אלו עשויים להשתנות בין תחומים. לפיכך, מתן שירותים מקצועיים של תרגום טכני כרוך במיומנויות מיוחדות ובמומחיות. על מנת לספק תרגום נכון של מסמך טכני, על המתרגם להיות מודע למונחים המשמשים בתחום הספציפי, ולשימוש הנכון במונחים אלו בענפי תעשייה או בתחומי טכנולוגיה שונים – בנוסף לידע הדרוש בשתי השפות: שפת המקור ושפת היעד. המוצר הסופי צריך להיות מושלם ככל שניתן.

תרגום טכני איכותי עולה כסף. יחד עם זאת, עלות התרגום אינה משתווה למחיר שאתה עשוי לשלם בסופו של דבר, אם מסמכים טכניים אינם מתורגמים כהלכה. בין שמדובר בתרגום של מדריך הפעלה, מדריך התקנה או ספרות מקצועית של מוצר ובין שמדובר בתרגום של מסמך פשוט – על מנת להצליח בעסקים, אתה זקוק למתרגם מקצועי המתמחה בתרגום של מסמכים טכניים.