תרגום משפטי פירושו תרגום של מסמכים מעולם המשפט, כגון חוזים והסכמים, כתבי הגנה ותביעה, חוקים וכו'. מאחר שתחום המשפט הוא תלוי-תרבות, התרגום המשפטי אינו משימה פשוטה כלל.

legalהמתרגם המשפטי נדרש לתרגם מסמכים משפטיים באופן הנכון והמדויק ביותר, שכן תרגום לקוי של פסקה בחוזה, למשל, עלול להסתיים בתביעות משפטיות ובאובדן הכנסות.

כדי לבצע כהלכה את מלאכת התרגום של טקסט משפטי, המתרגם נדרש להכיר את מערכת המשפט בארץ המקור ובארץ היעד, ובמיוחד את המינוחים המשפטיים המקובלים בכל אחת מן הארצות. מלבד ההתמצאות בטרמינולוגיה הספציפית בכל ארץ, המתרגם המשפטי נדרש להכיר את מוסכמות הכתיבה הנהוגות בשפת המקור.

לעתים קרובות, מוסכמות הכתיבה הן תלויות-תרבות ועשויות להיות מנוגדות למוסכמות הכתיבה הנהוגות בתרבות של ארץ היעד. למבנים לשוניים הקיימים בשפת המקור אין לעתים מבנים לשוניים מקבילים בשפת היעד, ולכן המתרגם נדרש למצוא בשפת היעד מבנים לשוניים חלופיים הדומים לאלו של שפת המקור.

פעמים רבות, בעת תרגום משפטי של טקסטים משפטיים, המתרגם נעזר במילונים למונחים משפטיים – ובמיוחד במילונים דו-לשוניים. בעשותו כך על המתרגם להפעיל שיקול דעת מעמיק, שכן שימוש במונח משפטי שגוי, שאינו תואם את המקובל בשפת היעד, עלול להסתיים בתרגום שגוי של הטקסט המשפטי ועשויות להיות לכך תוצאות הרסניות.