טל: 09-7653452
יצירת קשר
נשמח לעמוד לשירותכם למסירת מידע נוסף.

captcha


מדיניות שמירה על סודיות

Versio Translations מתחייבת לשמור על סודיות מוחלטת של המידע ו/או של כל מסמך השייך ללקוחותיה, לא להעבירו במלואו ו/או בחלקו לידיעתם של אחרים (מלבד למתרגמים/עורכי הלשון הרלוונטיים), במשך העבודה ולאחר גמר העבודה, ולא לבצע העתקים מהמידע הכתוב שיגיע לרשותנו.

יצירת קשר
נשמח לעמוד לשירותכם למסירת מידע נוסף.

captcha