אנו מגדירים עמוד מתורגם כמסמך המכיל 200 מילים. חשוב לדעת כי נפח הטקסט משתנה בתרגום משפה אחת לאחרת. תרגום מעברית לאנגלית או תרגום מעברית לצרפתית או כל שפה לטינית אחרת גורר גידול של בין 15% ל-40% בנפח. 

אם המסמך כתוב בקובץ Word, יש ללחוץ על כלים (Tools) >  ספירת מילים (Word Count). בעת ספירת המילים במסמך יש להקפיד לא לסמן קטע כלשהו בטקסט, אחרת ייספרו המילים שסומנו בלבד. אם המסמך כתוב כקובץ PowerPoint, יש ללחוץ על קובץ (File) > מאפיינים (Properties) > סטטיסטיקה (Statistics).

תעריף המינימום שלנו הוא עמוד אחד, ולכן עמוד המכיל פחות מ-200 מילים יחושב כעמוד שלם.

כן. לוח הזמנים לקבלת התרגום הדחוף תלוי בהיקף החומר המיועד לתרגום. יש להביא בחשבון שעלותו של תרגום דחוף גבוהה מעלותו של תרגום רגיל.

כן. על מנת לוודא תרגום מלא של האתר, אנו מבקשים לקבל את תוכן האתר בקבצים בפורמט Word או Excel.

אנו מקבלים קבצים בפורמטים העיקריים הבאים: Word, Excel, PowerPoint, PDF, JPEG, TIF, RTF, HTML. ניתן גם לשלוח אלינו קבצים בפקס או בדואר רגיל. המסמך הסופי יועבר אליכם בפורמט על פי בקשתכם.

אנו עובדים בשיתוף פעולה עם עורכי דין ונוטריונים המאשרים את התרגומים שלנו. השירות כרוך בתשלום נפרד לעורכי הדין.

ניתן לשלם באמצעות המחאה, בהעברה בנקאית, דרך PayPal או בכרטיס אשראי.